Username

Password

Click here to register.
Over the Years...This Site is at present undergoing reconstruction.

However FKNK's latest Media Releases and other Notices will still be posted in the NEWS Section on this Page. 

 

The sixties saw the awakening of a sector of the world's population to what was being seen as the destruction by man of their natural environment.  Amongst those who were partly blamed for this negative phenomenon, were, the hunters.  Consequently, this era, saw the creation of various movements of self-proclaimed protectionists. 

Read MoreFACE  

The Federation of Associations

for Hunting & Conservation in the EU

 

Click here to move on FACE Website

  

SHUBIJA 2010

Membership 2006

SHUBIJA 2010

Shubija

Assigurazzjoni

 

FTUH TAL-UFFICJU L-IMSIDA


Sakemm ma jidhirx avviz iehor l-UFFICJU tal-Federazzjoni fl-Imsida ser jibda jkun miftuh ghas-servizz tal-Membri kull nhar ta' Tlieta u Hamis mis-6:00 sad-8:00 ta' filghaxija.

Matul il-gimgha waqt il-hinijiet tal-hwienet tistghu tinqdew ghand Charles Gaffiero mill-hanut tieghu FREELANCE FOTOGRAFER li jinstab Triq il-Gummar (taht Psaila Street) B'Kara (99491241).

Minn wara l-Milied l-Ufficju ser jibda jkun miftuh kulljum matul il-gimgha wara s-sitta ta' filghaxija u s-Sibtijiet filghodu.

Ghal aktar informazzjoni tistghu iccemplu lil Twanny Grech fuq 99474503.

 IL-KACCA-IKEL DEILIZJUZ U BNIN

RICETTI U METODI


 

IMLIVEZZ MIMLIJA L-FORN

 'CONSOMME' TAL-KACCA

STUFFAT TAL-GAMIEM LA MALTIJA

 Latest NewsNews Section   

13 October 2011

John Attard Montalto Questions Commission

12 Ottubru 2011

Protest Gudizjarju dwar l-Insib

9 October 2011

National Environment Policy Critique

8 Ottubru 2011

Min hu Mejjet ghall-Qatra u

Min hu Mejjet fis-Sakra

28 September 2011

NOTHING Can Replace Trapping

27 September 2011

Live-Bird Capturing on Malta - FACE Med

26 September 2011

L-Insib - Ittra lill-Kummissarju tal-UE

20 September 2011

Live-bird Capturing of Huntable Species

SOLE Government Discretion

16th September 2011

EU Commissioner Potocnik Meets FKNK

Pic. 1

Pic. 2

15th September 2011

Foreign 'Birdwatchers' again roam around Malta's Countryside

4th September 2011

Government's Approach towards

Hunters & Trappers

3rd September 2011

Government's Manner of Applying Derogations

2 ta' Settembru 2011

Il-Mili tal-'Carnet de Chasse' b'Mod Korrett

31 ta' Awissu 2011

San Giljan - Qaddis Patrun tal-Kaccaturi

Pic. 1

Pic. 2

30 ta' Awissu 2011

L-Insib ghall-Ghasafar Kaccabbli 

29th August 2011

Government's Hunting & Trapping Policy

22nd August 2011

Cory's Shearwater Chicks to Starve after parents killed in Gharb

22 ta' Awissu 2011

L-Art tal-Kacca u l-Insib Maltija

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

18 ta' Awissu 2011

L-FKNK DEJJEM KIENET KORRETTA U DEJJEM QALET IL-VERITA'

17 ta' Awissu 2011

Il-Gvern irid Jeqred l-Insib ghall Kollox

12 ta' Awissu 2011

Il-Kap tal-Oppozizzjoni jiltaqa mall-FKNK

11 ta' Awissu 2011

Il-Gvern jerga jhallina fuq ix-xwiek

3 ta' Awissu 2011

L-FKNK tinghata Ragun

imma mhux Rimedju

26 ta' Lulju 2011

Suspetti ta' Hruq ta' Sigar

Mizieb Hruq 1

Ahrax Hruq 1

Mizieb Hruq 2

Ahrax Hruq 2

24 ta' Lulju 2011

Sparatura tat-Timijiet 2011

1 Balzan

2 Qormi

3 Pawla

4 Mtahleb/Bahrija

Sezzjoni Nisa

1 Individuals

2 Individuals

3 Individuals

13 July 2011

FKNK's 'Technical Note' Analysis

8 July 2011

Illegal Killing is NOT hunting

7 ta' Lulju 2011

IN-NAMRA TAL-INSIB TRADIZZJONI TA' MALTA U GHAWDEX

6 July 2011

KRPE EVENTS

 

    
Ghal aktar NEWS ikklikja HAWN"il-PASSAtemp""il-passa-temp" ghal bejgh kull xahar

FTAKAR LI il-passa-temp HI L-UNIKA GAZZETTA LI TWASSAL IL-VERITA DWAR KAĊĊA U INSIB KIF UKOLL IL-LEHEN TAL-FKNK.

  

KUN DEJJEM INFURMATSMS Number 50616250 

PERMEZZ TA' SMSs

50616250

Ara Kif

  

'Position Papers' tal-FKNK

 

Id-DURI/HIDES-BLINDS

REVISED

 

20.03.06 - L-Insib ghas-7 Speci tal-Ghana

 

KWESTJONARJU DWAR IS-SHUBIJJA MAL-FKNK 2006

 

'CHECK-LIST' GUNJU 2008