Username

Password

Click here to register.
AHBARIJIET/NEWSPRESS ROOM

This Page will contain UNCENSORED FKNK latest Press Releases, Notices and even articles, which would otherwise at times be published in a different version or none at all, by the great majority of the media.

Publications which should not concern foreign parties, however are only intended towards local spheres, will be reproduced only in the Maltese language.

Previous Press Releases, Notices and articles can be found in the Archives section of this site.

Fuq din il-faccata minn zmien ghal zmien u kif mehtieg, jibdew jixxandru stqarrijiet u notifiki, kif ukoll xi artikli li tohrog il-FKNK.

Id-differenza tkun li hawnhekk xejn ma jkun ippublikat imhawwad jew maqtugh kif hafna drabi taghmel sezzjoni tal-media.

Stqarrijiet u notifiki ta' qabel jinstabu fis-sezzjoni "Archives" ta' din il-WebSite.

______________________________________________________ 

28 ta' Gunju 2011

LAQGHAT DISTRETTWALI - LULJU

19th June 2011

OMPO

11 ta' Gunju 2011

INDIRIZZI TAL-EMAIL

TAL-KACCATURI U N-NASSABA

LAQGHAT DISTRETTWALI F'GUNJU

3rd June 2011

Symbolic Compensatory Measure at

CUBS Outing

2nd June 2011

The Malta Government this spring applied a derogation by means of article 9 from the “Birds” Directive in order to permit hunting of turtle doves and quails on the Maltese Islands for a limited potential duration period of 126 hours, on and between the 13th and the 30th of April 2011.

 

The Federation for Hunting & Conservation – Malta (FKNK), an entity whose members were directly affected by such Derogation and its application, has monitored, on a first-hand basis, the situation on the ground, and has prepared and sent a Report on 30th May 2011, for the consideration of the EU Commission, D.G. Environment.  An Executive Summary of the Report can be found on hereunder link:

 

                                         Executive Summary

25 ta' Mejju 2011

MNARJA 2011

24th May 2011

Hunters save Little Bitterns

21st May 2011

Spectacle - White Storks over the Maltese Islands

18 - 21.05.11

16 ta' Mejju 2011

NIGHTFEST F'HAZ-ZEBBUG

14 ta' Mejju 2011

Xniejat Foloz dwar l-FKNK

11 ta' Mejju 2011

William Chetcuti jerga jaghmel

unur kbir ghall Malta

9th May 2011

Dogs Trust Malta

1 ta' Mejju 2011

L-Istagun tal-Kacca fir-Rebbiegha 2011

30th April 2011

FKNK Membership Suspensions

 28th April 2011

Unprecedented Raptors' Migration in April

Arpa - Osprey by Paul Grech

25th April 2011

Well Done William

William Chetcuti

22nd April 2011

Illegal Shooting of Protected Bird Species Absolutely Unacceptable - FKNK

19 ta' April 2011

Il-Kacca Legali hija l-akbar Detterent ghal sparar Illegali

15th April 2011

FKNK Welcomes Police Action

14 ta' April 2011

Il-Kacca tar-Rebbiegha u l-Bon Sens

10 ta' april 2011

SMS lill-FKNK u 'Free-phone' tal-Pulizija

9 ta April 2011

Sinjali ghall-Propjeta Privata

Formola Eletronika ghall-Gbir ta' Data f'April 2011

8 ta April 2011

Konferenza Stampa

Il-Kacca fir-Rebbiegha 2011

4th April 2011

FACE MEETINGS IN MALTA

Leaders of European hunting meet

1st April 2011

Spring Hunting 2011

28th March 2011

Inconsiderable Numbers as Satisfactory Alternative Solutions!

19 ta' Marzu 2011

KUNSILL GENERALI ANNWALI

12th March 2011

Hunting Legislation Amendments

3rd March 2011

Framework legislation for Spring Hunting 2011 derogation

28th February 2011

Bird Crime & Punishment

23 ta' Frar 2011

Informazzjoni u Kwestjonarju: Insib tal-Ghana u Kacca u Insib Rebbiegha

 

23 ta' Frar 2011

MINN NHAR IT-TNEJN 28 TA FRAR 2011, U SAKEMM MA JOHROG AVVIZ IEHOR, L-UFFICJU TAL-FKNK L-IMSIDA SER JIBDA JKUN MIFTUH MIT-TNEJN SAL-GIMGHA MIS-6:00 pm SAT-8:00 pm, U NHAR TA SIBT MILL-10:00 SAN-12:30, GHAS-SERVIZZI TAL-MEMBRI.

 

FKNK

9th March 2010
 
 
30 ta' Lulju 2008
 
  
29 ta' Lulju 2008
 
 
27th July 2008
 
 
23 ta' Lulju 2008
 
 
22 ta' Lulju 2008
 
 
16th July 2008
 
 
15th July 2008
 
 
13 ta' Lulju 2008
 
 
11th July 2008
 
 
5th July 2008
 
 
4th July 2008
 
 
 
 
1 ta' Lulju 2008
 
 
29th June 2008
 
 
28th June 2008
 
 
22nd June 2008
 
 
16th June 2008
 
 
 
15th June 2008
 
 
22nd May 2008
 
  
 
15th May 2008
 
 
 
25th April 2008
 
 
10th January 2008
 
 
26th June 2008
 
 
23rd June 2008
 
 
21 ta' Gunju 2008
 
 
20th June 2008
 
FKNK YOU TUBE CHANNEL
 
14th June 2008
 
 
10th June 2008
 
 
7th June 2008
 
 
5th June 2008
 
 
3rd June 2008
 
The Picture that says it ALL!
 
31 ta' Mejju 2008
 
 
 
30 ta' Mejju 2008
 
 
29 ta' Mejju 2008
 
 
22nd May 2008
 
 
 
20th May 2008
 
 
5th May 2008
 
 
2nd May 2008
 
 
 
27th April 2008
 
 
 
22nd April 2008
 
 
 
17th April 2008
 
 
 
9 ta' April 2008
 
 
 
4 ta' April 2008
 
 
3 ta' April 2008
 
 
2 ta' April 2008
 
 
28 ta' Marzu 2008
 
 
6th March 2008
 
 
 
 
 
20th January 2008
 
10th January 2008
 
 
10th April 2008
 
 
11th March 2008
 
 
 
27th February 2008
 
 
26 ta' Frar 2008
 
1 - 2 Marzu 2008
 
 
24th February 2008
 
 
20th February 2008
 
 
17th February 2008
 
 
16th February 2008
 
 
13 ta' Frar 2008
 
 
 
 
12 ta' Frar 2008
 
 
 
11 ta' Frar 2008
 
 
6 ta' Frar 2008
 
 
 
3 ta' Frar 2008
 
 
2 ta' Frar 2008
 
 
 
12ta' Jannar 2008
 
L-IMPATT FINANZJARJU TAL-INSIB
 
Dawk in-nassaba li jixtiequ jippartecipaw f'dan l-istudju tal-FKNK, jistaw jikklikjaw HAWN biex inizlu l-kwestjonarju, jimlewh u jimpustawh FKNK PO Box 26 Sliema.
 
25 ta' Dicembru 2007
 
 
23 ta' Dicembru 2007
 
TAL-AZZJONI NAZZJONALI
 
AN u FKNK
 
17 ta' Dicembru 2007
 
 
13 ta' Dicembru 2007
 
 
Min irrid jisma d-diskors tas-Sur Abela jibghatilna e-mail fuq info@huntinginmalta.org.mt u nibghatulu r-ricording.
FKNK
  
7 ta' Dicembru 2007
 
 
4 ta' Dicembru 2007
 
 
3rd December 2007
 
 
20th November 2007
 
 
14 ta' Novembru 2007
 
 
30 ta' Ottubru 2007
 
 
12th October 2007
 
 
6 ta' Ottubru 2007
 
 
3 ta' Ottubru 2007
 
 
 
30th September 2007
 
MIGRATORY BIRDS' FLYWAYS
 
26 th June 2007
 
FKNK's REPLY TO BIRDLIFE's 2nd REPORT
 
Click here to read
                                         
21 ta' Gunju 2007
 
BIRDLIFE (MALTA) IS UNETHICAL
 
 
SUGGERIMENTI TAL-FKNK
 
 
11 ta' Gunju 2007
 
 
25 ta' Mejju 2007
 
IL-KTIEB DWAR L-GHASAFAR TA' L-GHANA
STOCK LIMITAT !!
 
 
25th May 2007
 
FKNK's REPLY TO BIRDLIFE's REPORT
 
Click here to read
  
18 ta' Mejju 2007
 
maltatoday BOYCOTT
 
 
KONFERENZA STAMPA 17.05.05
VENDIKAZZJONI TAL-GVERN
MAL-KACCATURI U N-NASSABA
 
  
9 ta' Mejju 2007
 
L-ISPARAR FUQ TAJR PROTETT IRRID JIEQAF
 
 
3 ta' Mejju 2007
 
L-FKNK TIPPREZENTA PROTEST GUDIZZJARJU KONTRA L-PRIM MINISTRU U L-MINISTRU TAL-AMBJENT
 
 
10 ta' April 2007
 
Aqra S-SILTIET MIR-REGOLAMENTI HAWN u
AKTAR DWAR IL-PIENI HAWN
 
2 ta' April 2007
 
GHASAFAR IBBALZMATI
 
ARA HAWN
 
NIZZEL IT-'TEMPLATE' BIEX TIRREGISTRA L-GHASAFAR BILLI TIKKLIKJA HAWN
  
27 ta' Marzu 2007
 
ITTRA MIFTUHA LILL-PRIM MINISTRU
 
Aqra l-ittra billi tikklikja HAWN  

                                  April 2006 

 

AVVIZ LEGALI 79 TAL-2006

 

Idhol ghall-Analisi