Username

Password

Click here to register.
Statut, Regolamenti tal-FKNK u Siltiet mill-Ligi u Regolamenti tal-Kacca u l-Insib

STATUTSTATUT / STATUTE

tal-Federazzjoni

Kaccaturi Nassaba Konservazzjonisti

Idhol

EMENDI 16.07.07

FOR ENGLISH VERSION OF STATUTE & OTHER FKNK REGULATIONS CLICK HERELands` RegulationsRegolamenti ghall-

GHAQDIET u SOTTO-KUMITATI

Idhol...L-IMGIEBA waqt il-Kacca u L-Insib(Code of Conduct & Practice)

Il-kacca u l-insib huma delizzji jew sports. Ghalhekk, bhal kull delizzju, hemm il-kontroll mil-ligi kif ukoll regolamenti ohra tal-Federazzjoni Kaccaturi Nassaba Konservazzjonisti - Malta, bhal dawk tal-artijiet u l-Istatut tal-istess Federazzjoni, li ghandhom dejjem jigu osservati.....

Kompli...Regolamenti tal-ARTIJIETRegolamenti tal-ARTIJIET

Idhol...REGOLAMENTI KACCA U INSIB 2006 - 2009REGOLAMENTI

tal-Kacca u L-Insib 2006 - 2009

(Hunting & Trapping Regulations 2006 - 2009 [Maltese])

Idhol...